350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008)Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej...Administracja i życie codzienne w dobrach...Aegaeo-graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości...Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii...Aforyzmy francuskieAfryka, Orient, Polska. Prace ofiarowane...Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej...Aldines in libraries of Ukraine catalogueAleje czarówAlfred Wierusz-Kowalski 1849-1915Alternatywne nauczanie języków obcych w...Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943Anioły. Rysunki Cypriana NorwidaAnna Żarnowska, Kobieta i rodzina w przestrzeni...Anthropologie de la ville médiévaleARCHAEOLOGIA HISTORICA. PISMA WYBRANEArchitektura gotycka na MazowszuArchitektura romańska w PolsceArchitektura romańska w Polsce. BibliografiaArchitektura secesyjna w GalicjiArchitektura XIX wieku na ziemiach polskichArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie....Archiwum polityczne Ignacego Jana Paderewskiego,...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum...Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. I...Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IV...Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. IX-XArcydzieła literatury nowogreckiej, t. VI:...Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VII....Arcydzieła literatury nowogreckiej, t. VIII....Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......Armenia. Kultura współczesna w ujęciu antropologicznymArmia koronna w czasach Augusta IIIArt déco i lata trzydzieste w Ameryce a...Artyści i patrycjusze Gdańska - Książka...Artyści polscy we Francji w latach 1890-1918....Artyści włoscy w Polsce. XV-XVIII wiekArtyści żydowscy w Warszawie 1939–1945Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczneAutobiografia. Dziennik 1939-1944, Tadeusz...Banknoty polskie - typy i odmiany. Katalog...Baśń – oralność – zagadka, Studia...Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983)....Between Tradition and Postmodernity. Polish...Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki...Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej...Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...Biskup Józef Gawlina w Związku SowieckimBitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć...Błogosławiony Czesław, patron Wrocławia,...Bolesław ChrobryBołszowce. Wspomnienie z dzieciństwa na...Brązownictwo warszawskie w XIX i XX w.,...Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne...Budowniczy złotych mostów. Leśmian i retoryczna...Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae...Choroba i śmierć w perspektywie społecznej...Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Ciechanowieccy herbu DąbrowaClassica Orientalia. Essays Presented to...Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna...Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem....Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza...Colloquia Balkanica t.1. Semantyka Rosji...Colloquia Balkanica vol. 2. Macedonia: Land,...Coram Iudicio. Studia z Dziejów Kultury...Cyganie — Romowie. Zapomniane obrazyCzerwonym młotem w orła białego. Propaganda...Człowiek i przyroda w średniowieczu i we...Człowiek w społeczeństwie średniowiecznymCzłowiek w społeczeństwie średniowiecznym...Czy rewolucja może być legalna? (3 maja...Czy Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję...Dawne elity. Słowo i gestDawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku.Dawne pieczęcie. Typologia — metody...De bona militum valetudine conservanda liber....Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowejDemokracja ateńska w okresie Demostenesa....Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa...Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa...Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława...Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678Diariusz, Aleksander D. SkorobohatyDiariusz. Część trzecia: lata 1669-1673DiG_FORMULARZ_DANYCH_JEDNOSTKIDijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskichDłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem...Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum...DOMENA OSTROWSKICH Z MALUSZYNA Przykład...Doświadczanie świata. Doświadczanie lekturyDramat zastygły w drzeworycie. Historia...Dramaturgia Mariana PankowskiegoDruki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej...Dumy i dumki czyli prawdziwa powieść, t....Dumy i dumki czyli prawdziwa powieść, t....Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie...Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesnościDwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX...Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice...Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich...Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe...Dynamika przemian społecznych i religijnych...Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec...Dyskurs kolonialny w drugiej RzeczypospolitejDziałalność architektoniczna Czesława Przybylskiego...Działalność publiczna biskupa włocławskiego...Działalność społeczna rodziny Gałęzowskich...Dziedzictwo górnośląskiego baroku. Opactwo...Dzieje Atlasu Śląska 1720-1752Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej,...Dzieje Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo...Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między...Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między...Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między...Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca...Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuceDzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania...Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 3Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 4...Dzieje Najnowsze, rok 2013, nr 2DZIEJE RODZINY CIECHANOWIECKICH HERBU DĄBROWA...Dzieło sztuki. Źródło ikonograficzne, czy...Dziennik wojenny. 18 X 1939-19 IX 1945Dzień chrztu i co dalej…Dzień PuszczykaDzisiejsze PolesieEcriture/Pisanie. Materiały z konferencji...Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach...Edward Benesz i kwestia niemiecka w CzechachEdytorstwo źródeł historycznychEfektywność w szkolnej nauce języka obcego...Ekspansja kolonializm cywilizacjaEpoka ogniem i mieczemET HÆC FACIENDA, ET ILLA NON OMITTENDA....Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologiiEtnos przebudzonyEuropa barbarica, Europa christiana. Studia...Europe around the year 1000Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932-1956Exploring home, neighbouring and distant...Filister w prozie fabularnej Młodej PolskiFilm i paradoksy wizualności. Praktykowanie...Francis Bacon. Metamorfozy ObrazuFrancuski modlitewnik Jana ZamoyskiegoGalicja a powstanie stycznioweGalicjanie — zesłańcy po powstaniu...Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA...Generał Lucjan Żeligowski 1865-1947. Działalność...Geografia historyczna Polski w średniowieczu....Geografia historyczna. Zarys problematykiGiovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich...Głosy tradycjiGospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach...Gościńcami Kanady na tropach polskiej kultury.Gotycka architektura katedry św. Jana w...Grafika polska XVIII wieku. Rytownicy polscy...Halszka z Ostroga. Między faktami a mitamiHayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna...Henryk Weyssenhoff (1859-1922). Zapomniany...Heraldyka miast wielkopolskich do końca...Herbarz rycerstwa polskiego XVI w.Herbarz szlachty żmudzkiej Tom IIHerbarz szlachty żmudzkiej Tom IIIHerbarz szlachty żmudzkiej Tom IHerbert. Poetyka, wartości i kontekstyHerby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie...Herby miast małopolskich do końca XVIII...Hieroglifem pisane dzieje... Starożytny...Historia literatury nowogreckiejHistoria Litwy. Dwugłos polsko-litewski Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego...Historia społeczna późnego średniowiecza....Historia stosunków polsko–indyjskich...Historia Śląska do 1763 r.Historie o MieleszkachHistorie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...Historycy i politycy. Polityka pamięci III...Historyczna paralela Hiszpanii z Polską....Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze...Humanistyka krajowa w kontekście światowym....Ignacy Krasicki. Nowe spojrzeniaIkony i obrazyIn tempore belli et pacis. Ludzie - Miejsca...Inskrypcje na zabytkach Rugii do końca XVIII...Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Kraków...Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów...Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego...Inwentarze Pałacu w Nieborowie 1694-1939Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 —...Jakub Kazmierz Rubinkowski. Dziejopis i...Jerzy Skowronek - historyk wieku XIX - Książka...Jewish artists and Central - Eastern Europe....Język mieszkańców wsi Bujwidze na WileńszczyźnieJulian Ursyn Niemcewicz - pisarz, historyk,...Kalendarze staropolskieKancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego...Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego...Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji...Kariera Cienia NieuchronnegoKariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku....Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne...Kasztelania łagowskaKasztelania tarskaKat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych...Katalog architektury romańskiej w PolsceKatalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów...Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w...Katalog starych druków biblioteki Papieskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej...KAZNODZIEJSTWO ŚREDNIOWIECZNE — POLSKA...Kitki. Dwa wczesnożelazne cmentarzyska ciałopalne...Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim...Klasztor w kościele średniowiecznym i nowożytnymKlasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym...Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński...Kobieta i kultura czasu wolnego. Wiek XIX...Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe...Kobieta i pracaKobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe...Kolory i struktury średniowieczaKomedia sublimacji. Granica współczesności...Komedia sublimacji. Granica współczesności...Komitet Ministrów dla Spraw Kraju 1939-1945Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycjeKonfiskaty warszawskich zbiorów publicznych...Konopaccy herbu Odwaga — dzieje pomorskiej..."Korona polska" Kaspra Niesieckiego. Pomnik...Kostium francuski a architektura rezydencjonalna...KOSTIUMOLOGIA POLSKA JAKO NAUKA POMOCNICZA...Kościoły chrześcijańskie na PodoluKościół a Narodowa Demokracja w Królestwie...Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii....Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika Warszawy, rok 2000, nr 1-2 (111-112)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 3-4 (113-114)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 5 (115)Książę Janusz (1880-1967). Szkice. Wspomnienia...Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846)Książę Władysław Opolczyk. Fundator klasztoru...Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u...Książęta Urzędnicy ZłoczyńcyKsiążki religijne i quasi-religijne z wadowickich...Kształt dla chaosu Twórczość Romualda Gutta..."Kto królem będzie, czy Polak i który?"...Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu....Kultura a rewolucja: publicystyka z lat...Kultura medyczna islamuKultura parlamentarna epoki staropolskiej,...Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedycznyKwestia słowacka w Czechosłowacji w latach...Kwestia słowacka w Czechosłowacji w latach...Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiejLeksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki....Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Lektury młodopolskieLeszek Prorok - człowiek i twórca - Książka...Lex est Rex in Polonia et in Lithuania......Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w...Listy do żony Zofii z Wańkowiczów (1942-1944)Literacki pejzaż Sycylii. Leonardo Sciascia,...Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza,...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 1:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 2:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 4:...Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnejLojalizm czy realizm? Polacy wobec władzy...Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalnaLudność żydowska w Warszawie w latach 1939-1943....Ludwik XVI — Stanisław August. Propagandowe...Ludzie i krasnoludki — powinowactwa...Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne...Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów...Lustracja województwa ruskiego, podolskiego...Łacina jako język elitŁacina na ławie oskarżonychMalarstwo gotyckie w Polsce. Dzieje Sztuki...Malarstwo polskie XIX wiekuMały świat wokół wulkanu. Tradycyjne normy...Marek Porcjusz Katon - rzymski tradycjonalista...Mariawici i mariawityzm - narodziny i pierwsze...Materiały do bibliografii słowotwórstwa...Materiały do biografii, genealogii i heraldyki...Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty...Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje...Meble gdańskie od XVI do XIX wiekuMedia i dyplomacja. „Gazette de France”...Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych...Metody wspomagające rozwój mowy w różnych...Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Miasta ApokalipsyMichał Tyszkiewicz (1857–1930). Człowiek...Mieczysław Gębarowicz (1893-1984)Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu...Między absolutyzmem a jakobinizmem. "Gazeta...Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii...MIĘDZY IRREDENTĄ A KOLABORACJĄ. Postawy...Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe...Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe...Między katedrą a ratuszem. Polityczne uwarunkowania...„Między łacnowiernością i niewiernością”....Między obroną wolności a naprawą państwa....Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura...Między salonem a jarmarkiem. Życie muzyczne...Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane...Mikołaj Nowosilcow (1762-1838). Portret...Milczenie bogów. Szkice i studia o liryce...MISZNA MOED (ŚWIĘTO)MISZNA ZERAIM (NASIONA)Mity skandynawskieMłodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej...Model człowieka w polskim piśmiennictwie...Modernizacja struktur władzy w warunkach...Moje spostrzeżenia o Rosji SowieckiejMonastica Polonorum. Fontes et Studia. Tom...Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne...Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli...Muzyka w obrazach Jacka MalczewskiegoMuzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii...My i wy. Spory o charakter racjonalności..."My prawdziwi górnoślązacy..." Studium etnologiczneNa gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej...Na łasce losu. Wspomnienia z lat 1939-1999Na nieznane losy. Pomiędzy Ołońcem a Jadryniem....Na pograniczu "nowej Europy". Polsko -...Na prawie polskim i niemieckim. Kształtowanie...Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość...Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej„Najbliższe narody”. Stosunki...„Najbliższe narody”. Stosunki...Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397-1408)....Najstarszy opis (1698r.) wyposażenia kościoła...Narodziny idei Biblioteki Narodowej w kulturze...Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej...Nauka w kontekście wzorców kulturyNauki pomocnicze historii. Teoria, metody...Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do...Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...„Nie masz bóżnicy powszechnej”....Nie tylko peleryna. Moda okresu Młodej Polski...Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie...Niemiecka medycyna romantycznaNiemieckie służby wywiadowczo-informacyjne..."Niesie mnie rzeka smutku..." Korespondencja...Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów,...Nośniki pamięci historycznejNowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, t. 3O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie...O nazwach wodnych w PolsceO nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys...O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane...O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary....Obraz obecnego stanu PolskiObraz Polski i Polaków w pismach Eneasza...Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej...Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturachObszary i konteksty literaturyObyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej...Ochrona i Konserwacja Zabytków, nr. 1-9...Ochrona Zabytków, rok 1997, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 1998, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 2000, na CD-ROMOczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy...Od genealogii do historii społecznejOD TRAKTATU KALISKIEGO DO POKOJU OLIWSKIEGO....Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji„Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki”....Odrodzenie czynu niepodległościowego przez...Ogrody króla Stanisława Leszczyńskiego w...Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia...Opera minora selecta, Józef SzymańskiOpisy miast Kujaw Wschodnich z 1860 r. (Gubernia...Opowiadania o krawędzi epok i czasów Johna...Orbis Polonus. Studia z historii sztuki...Ordynacja Tyszkiewiczowska na ZatroczuOrganon sztuki uzdrawianiaOrzeł Biały - herb państwa polskiegoOstatni sekret Stuartów. Dzieci Karoliny...Ostmitteleuropa im. 14.-17. Jahrhundert...Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679)Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernejPamiętnik warszawskiej pensjonarkiPamiętnik wielkiej wojny północnejPamiętnik z lat 1862-1911Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów...Pamiętniki Generała Broni Lucjana ŻeligowskiegoPamiętniki, bp Piotr MańkowskiPanorama lojalności. Prusy Książęce i Prusy...Państwo a Kościół katolicki w województwie...Państwo w państwie. Autonomia narodowo-kulturalna...Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce...Pasterze reniferów mongolskiej tajgiPatron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej...Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce...Pewna historia. Czy Alfred Potocki uratował,...Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego...Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciachPieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium...Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa LitewskiegoPieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan...Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i...Pieskie sprawy czyli listy Jana Aleksandra...Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet...Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet...Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość...Pochodzenie społeczne, kwalifikacje i przebieg...Początki architektury sakralnej w Polsce...Poddany i obywatel. Stowarzyszenia społeczne...Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzyPodole i Wołyń. Szkice etnograficznePodróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego....Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie MickiewiczaPoezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej...Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnejPojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji....Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki...Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i...Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre...Polityka władz komunistycznych w Polsce...Polityka władz państwowych w Polsce wobec...POLONIKA W ARCHIWUM PARLAMENTU W WIEDNIU....Polska biżuteria artystyczna z lat 1945-1950...Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy...Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany...Polska kancelaria królewska. Między władzą...Polska kancelaria królewska. Między władzą...Polska Roma. Tradycja i nowoczesnośćPolski wachlarz malowany 1850-1914Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiejPolskie sgraffita renesansowePolskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku...Pora oczekiwaniaPory rokuPośród chaosu. Antropologiczne refleksje...Potworowscy. Kronika rodzinnaPowstanie styczniowe Motywy. Walka. DziedzictwoPraktyka władz Polski i ZSRS w postępowaniu...Prasa Księstwa Warszawskiego"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi..."...PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons...Précis de l'histoire de la Pologne depuis...Prenumerata - "Dzieje Najnowsze", rocznik...Prenumerata - "Przegląd Historyczny", rocznik...Principes de description des verres anciens...Problemy opracowania zasobu Archiwów ...Procesy „starościńskie” w województwie...Procesy archiwotwórcze akt miejskich na...Protokoły Rady Narodowej Centralnej we Lwowie...Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje...Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym...Prusy a handel solą w Rzeczpospolitej w...Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O...Przegląd Historyczny, rok 2012, nr 1Przegląd Historyczny, rok 2013, nr 1Przemysł. Król PolskiPrzestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej...Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas...Przyjaciele wolności Kongres Wolności Kultury...Przyjemność w kulturze epoki rozumuPtak umarłychPTHER_FORMULARZPublicystyka polityczna w Polsce (1926–1939)Publiczne, prywatne, intymne w kulturze...Rawicze Gutkowscy z Gutkowic"Regestr diecezjów" Franciszka Czaykowskiego,...Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla...Rejestr warszawskiej ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego...Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty...Relacje lekarz — pacjent w aspekcie...Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej...Religijność chrześcijan obrządku wschodniego...Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzneRelikwiarze puszkowe w PolsceRepublika Czeska 1918-2013Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie...Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie...Retoryka - narzędzie w twórczej komunikacji....Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu...Retoryka. Historia, teoria, praktyka.Retoryka. Od renesansu do współczesności...Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między...Rex et patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny...Reymont i inniRhetorica regina artis scientiaequeRocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,...Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy...Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska...Rodzina - prywatność - intymność. Dzieje...Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj....Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i...Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach...Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo...Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce,...Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalnaRozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie...Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w...Równi do równych. Kijowska reprezentacja...Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji...Rycerstwo ziemi choszczeńskiej XIII-XVI...Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy...Ryciny Daniela Chodowieckiego w zbiorach...Rymowane zamki. Tematy architektoniczne...Rys. Z dziejów ekslibrisu wrocławskiegoRysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich...Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju...Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwieRzeczpospolita państwem wielu narodowości...Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wiekuRzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do...Rzeźba polska przełomu XIX i XX w.Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dziśSacrum pogańskie - Sacrum chrześcijańskie....Sacrum pogańskie - Sacrum chrześcijańskie....Samuel Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach...Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje...Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum...Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich...Sienkiewicz z innej stronySięgnij po sukces w sprzedaży. Poradnik...Sigilla regum et reginarum Poloniae. Pieczęcie...SKANDAL W KULTURZE EUROPEJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ...Skandal w tekstach kultury. tom IISkarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety...Skryte oblicze systemu komunistycznego....Słownictwo kresowe. Studia i materiałySłownictwo polszczyzny gwarowej na LitwieSłownik geograficzny Królestwa Polskiego...Słownik patronów ulic WarszawySłużba domowa w miastach na ziemiach polskich...Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii...Solidarność – Sąjūdis: początek...Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach...Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w...Spis ziemian w Rzeczypospolitej Polskiej...Spis ziemian w Rzeczypospolitej Polskiej...Spisek Michała Chrościńskiego. Opisanie...Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego...Społeczeństwo Polski Średniowiecznej tom...Społeczeństwo Polski średniowiecznej, tom...Społeczeństwo Polski średniowiecznej, tom...Społeczeństwo Polski średniowiecznej, tom...Społeczeństwo Polski średniowiecznej, tom...Społeczeństwo Polski średniowiecznej, tom...Społeczeństwo polskie w świetle raportów...Społeczeństwo realne i idealne w "Opowieściach...Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX...Stadniccy herbu Szreniawa z NawojowejStanisław Kot, 1885-1975. Biografia politycznaStany Zjednoczone a Europa Środkowo-Wschodnia...Staropolskie kompendia wiedzyStarożytna Grecja okresu archaicznego i...Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej...Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej...Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach...Sto lat tęsknoty. Historia Polaków w HolandiiStolica świata. Studia z dziejów kulturalnego...Stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej...Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią...Stowarzyszenie ludu polskiego na Podolu,...Strajki w Polsce w XX wiekuStudia i materiały do dziejów Pałuk, t....Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego...Sumariusz ksiąg Metryki Koronnej, tom VI,...Sumariusz metryki koronnej. Księga wpisów...Sumariusz metryki koronnej. Księga wpisów...Sumariusz metryki koronnej. Księga wpisów...Sumariusz metryki koronnej. Księga wpisów...Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów -...Symbolika religijna i kościelna w herbach...Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo–ogrodowym...Szata graficzna młodopolskich czasopism...Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskieSzlachta województwa chełmińskiego w latach...Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim...Szpitalnictwo kościelne w archidiakonacie...Sztuka i kultura wizualna IndiiSztuka Japonii. StudiaSztuka luterańska na ziemi chełmińskiej...Sztuka mauretańska i jej echa w PolsceSztuka perskaŚląskie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych...Średniowiecze w rozjaśnieniu„Świat jest piekłem”. Groteskowy...Świat języka polskiego oczami cudzoziemcówŚwiat pograniczaŚwiatła StambułuŚwiętych życie po życiu. Relikwie w kulturze..."Tajemne" państwo polskie w Powstaniu Styczniowym..."Tajemne" państwo polskie w Powstaniu Styczniowym...Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w...Tarnowskie Góry. Geneza i najstarsze dzieje...Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki...Teatr w świadomości uczniów (1985-1990)Tekst źródła - krytyka, interpretacjaTerroryzm na usługach ugrupowań lewicowych...Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych...Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII...The Hanoverian Court and the Triumph of...THE IRREDUCIBLE SELF. A Consciousness —...The Neighbours of Poland in the 11th centuryTkaniny orientalne w Polsce - gust czy tradycja?Tradycje i współczesność. Księga pamiątkowa...Turniej rycerski w Królestwie Polskim w...Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczość...Tyszkiewiczowie z WakiUbiór kobiecy i jego tajemnice 1780–1930. Styl...Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich...Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie...Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim...Urzędnicy poczty Królestwa Polskiego 1815-1866....Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego....Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego....Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego....Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego...Ustrój polityczny Turcji w latach 1918-1960Uwieść słowem czyli retoryka stosowanaW cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą...W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy...W kręgu rodziny epok dawnych Dzieciństwo W nurcie wydarzeńW przededniu autonomii. Własność ziemska...W służbie obcych monarchów i państw. Mechanizmy...W wielkim Księstwie Litewskim i w WilnieWarszawa i Mazowsze, tom VWarszawa i stolice regionalne we wrześniu...Wczesnośredniowieczny PłockWeterani powstań narodowych w Zakładzie...Widziane z zewnątrz. Tom IWidziane z zewnątrz. Tom IIWiedza potoczna o sprawach publicznych....Wierzenia, legenda, mit - symbolika japońskich...Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiejWietnam - najdłuższy konflikt powojennego...Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym...Władysław HasiorWładysław St. Reymont pod znakiem "panteizmu...Włochy w czasach romantyzmuWłodzimierz Dworzaczek. Studia nad dziejami...Wojciech Dembołęcki o Lisowczykach wierszem...Wojenny pomost. WspomnieniaWokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie...Wołyń poetycki w przestrzeni kresowejWójtostwa dziedziczne w miastach Małopolski...Wspomnienia, zapiski…Współczesna grafika słowacka 1957-1990Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne...Wśród córek Esculapa. Szkice z dziejów medycyny...Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów...Wybór tradycjiWyobrażenia o państwie i władzy we wsiach...Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach.Wypędzenia i co dalej? Materiały z seminarium...WYRAZ NA USTACH ZAPOMNIANY… Polskich...Wystąpienie polskich katorżników na traktacie...Wyszedł z dworu. Przeżycie i doświadczenie...Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce...Wzory ornamentalne Erazma Kamyna —...Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych...Z dziejów stosunków Polski z zakonem krzyżackim...Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga...Z Polsko-Litewskiej przeszłości Studia i...„Z ziemi włoskiej do Polski”....Zaburzenia głosu. Badanie. Diagnozowanie....Zabytki sztuki w Polsce. ŚląskZabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej...Zakon Maltański w PolsceZamki i dwory obronne w Polsce CentralnejZamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej...Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji...Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu...Zapomniany prezydent. Życie i działalność...Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności....ZAPROSZENIE DO OSMANISTYKI. TYPOLOGIA I...Zawisza Czarny. Rycerz najsławniejszy i...Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski w...Zbiory pieczęci w PolsceZbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach...Zdrowie i choroba jako problem polityczny...Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej...Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny....Ziemianie Polscy XX wieku, tom 10Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad...Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy......Złotnicy na ziemiach północnej Polski. Część...Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach...Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli...Zygmunt Szczęsny Feliński — pisarz...Źródła archiwalne do dziejów Żydów w PolsceŹródła do dziejów kopalnictwa uranowego...Źródło historyczne jako tekst kulturyŻeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo– –Wschodniej...Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii...Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwaŻycie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych...Żydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej...Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim...Żywot św. Stefana króla Węgier czyli Kronika...

» Biuletyn

Zapraszamy do zaprenumerowania naszego Biuletynu.
e-mail: 


Dotpay
Witamy
Szanowni Państwo!Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty i możliwości serwisu internetowego. Szczególnie polecamy bezpieczne płatności online, obsługiwane przez serwis DotPay. Stanowią one najprostszą formę rozliczenia zamówień.
Jak zawsze oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje.

Informacje o nowych tytułach książek i periodyków, promocjach oraz aktualizacjach naszego serwisu internetowego znajdą Państwo w ramce obok, a także w biuletynie elektronicznym, rozsyłanym do zainteresowanych osób - zachęcamy zatem do rejestracji.

Zapraszamy!
Aktualności

Z głębokim żalem żegnamy Autorów Wydawnictwa DiG

Z głębokim żalem żegnamy Autorów Wydawnictwa DiG, którzy zmarli w ostatnich dniach — Danutę Szmit–Zawieruchę i Michała Gradowskiego. Współpraca z Nimi była dla nas przyjemnością. Ich książki pozostaną w pamięci naszych Czytelników.

Redaktor Naczelny

PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult

Miło nam poinformować że nasza publikacja PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult autorstwa Stanislava Kuzmová, została nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2013 r. Opracowania z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii: Nagroda I

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku

Miło nam poinformować że nasza publikacja Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku opracowana przez Jacka Kowalkowskiego oraz Wiesława Nowosada, została nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2013 r. w kategorii Edycje źródłowe Nagroda II

27-9-2013

Udział Wydawnictwa DiG w konferencji: Od Horodła do Horodła unia horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na nasze stoisko podczas konferencji "Od Horodła do Horodła unia horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013)" w Zamościu. Adres wystawy: MUZEUM ZAMOJSKIE W ZAMOŚCIU 22-400 Zamość ul. Ormiańska 30

15-7-2013

WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE

W dniach 15-18 lipca 2013 r. w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 10. jubileuszowa edycja WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE... więcej »

8-6-2013

IV Warszawski Piknik Archiwalny w AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na IV Warszawski Piknik Archiwalny, który odbędzie się z naszym udziałem w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Data: 8 czerwca 2013 roku Godzina otwarcia: 10:00 - 17:00 Wstęp wolny

25-4-2013

Przerwa Majowa

Niniejszym pragniemy poinformować, iż Wydawnictwo DiG w dniach 29 kwietnia - 5 maja będzie nieczynne z okazji przerwy majowej. Wszelkie zamówienia będą realizowane po tym terminie.

16-4-2013

Dziś 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, odbędzie się rozmowa z naszym autorem Mikołajem Mirowskim

Dziś 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, o godzinie 21:30, odbędzie się rozmowa z naszym autorem Mikołajem Mirowskim - "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką" Podczas wywiadu będą obecni goście: prof. M. Kula, prof. P. Kwieciński

15-3-2013

PROMOCJA KSIĄŻKI - Andrzeja K. Olszewskiego "Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska"

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki ma zaszczyt zaprosić na prezentację książki prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska... więcej »

19-3-2013

Spotkanie wokół książki "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego"

Promocja książki odbędzie się w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, w ramach cyklu "Mała Literacka", 19 marca (wtorek) o godz. 19.... więcej »

10-1-2013

Nagroda Pierwszego Wydziału Polskiej Akademii Nauk - Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej -

Miło nam poinformować, że nasza publikacja: Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej autorstwa Profesora Cezarego Kuklo otrzymała Nagrodę Pierwszego Wydziału Polskiej Akademii Nauk.

21-12-2012

Boże Narodzenie
... więcej »

21-12-2012

Przerwa Świąteczna

Niniejszym pragniemy poinformować, iż Wydawnictwo DiG w dniach 24 grudnia - 1 stycznia włącznie będzie nieczynne z okazji przerwy świąteczno - noworocznej. Wszelkie zamówienia będą realizowane po tym terminie.

22-11-2012

XXI Targi Książki Historycznej, 29 listopada –2 grudnia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na XXI Targi Książki Historycznej w Warszawie.... więcej »

26-10-2012

16. Targi Książki w Krakowie 25-28.10.2012

Dyrektor Wydawnictwa DiG Iwona Dacka-Górzyńska i Redaktor Naczelny Sławomir Górzyński wzięli udział w otwarciu Targów Książki w Krakowie i wręczeniu Nagrody im. J. Długosza. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska numer B19, gdzie prezentujemy nasze publikacje.

13-9-2012

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie Środkowej

W dniu dzisiejszym Redaktor Naczelny dr Sławomir Górzyński uczestniczy w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie Środkowej. ... więcej »

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Wrocław: 5-7.09.2012 r.

W dniach od 5-7 września 2012 r. odbędzie się we Wrocławiu, VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. W którym, także Wydawnictwo DiG bierze udział.... więcej »

Wznowienie serii wydawniczej - Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. Zbiór studiów. tom XII

Upłynęło pięć lat od ukazania się ostatniego tomu Społeczeństwa Polski średniowiecznej, był to ostatni tom przygotowany przez śp. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego, inicjatora i wieloletniego redaktora tej serii wydawniczej. ... więcej »

19-7-2012

PROMOCJA KSIĄŻKI - "Spisek Michała Chrościńskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzański"

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego i Wydawnictwo DiG mają zaszczyt zaprosić na promocję książki Michała Grabowskiego - "Spisek Michała Chrościńskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzański".... więcej »

16-7-2012

PROMOCJA KSIĄŻKI - "Inwentarze Pałacu w Nieborowie"

Wydawnictwo DiG oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, zapraszają na promocję książki "Inwentarze Pałacu w Nieborowie "... więcej »

18-5-2012

ZMIANA KONTA BANKOWEGO WYDAWNICTWA DiG !!!

Od dnia 18 maja 2012 roku, prosimy o dokonywanie wpłat, na nasze nowe konto bankowe: Bank Pekao SA Oddział Warszawa, konto nr PL 50 1240 6218 1111 0010 4549 1530

20-3-2012

Wykład Dr. Sławomira Górzyńskiego w Wiedniu

Dnia 20 marca 2012 roku, w Wiedniu, odbył się wykład Dr. Sławomira Górzyńskiego. Wykład dotyczył Arystokracji polskiej w Galicji, w latach 1776-1918.... więcej »

20-1-2012

Promocja od dnia 20 stycznia 2012 roku do odwołania

Rabaty dla Autorów i Kupujących
... więcej »

12-1-2012

Płatności elektroniczne - bardzo ważne!


2-1-2012

Zmiana jednego ze współwłaścicieli firmy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2011r. została zatwierdzona w KRS zmiana jednego ze współwłaścicieli firmy: obecna nasza nazwa brzmi: Wydawnictwo DiG I. Dacka-Górzyńska i S. Górzyński Spółka jawna Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

8-7-2011

Informacja dotycząca tworzenia przypisów w publikacjach wydawnictwa DiG


15-3-2011

Nowy projekt Wydawnictwa


Digitalizacja czasopism
... więcej »

30-9-2010

Informacja dla Autorek i Autorów Studiów Żródłoznawczych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami dot. redagowania przypisów.... więcej »

Informacje redakcji czasopisma – Społeczeństwo Staropolskie. Seria nowa.

Płatności elektroniczne

Akceptujemy on-line karty Visa oraz Eurocard/Mastercard dzięki Dotpay.


Nowości
   
WSPÓŁPRACA I REKLAMA

Wydawnictwo DiG Sp.j., ul. Dankowicka 16C lok. 2, 01-987 Warszawa, tel./fax: +48 22 8390838 więcej »
Opracowanie – Prekursor


x
Serwis używa ciasteczek (cookies) - plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej).
Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.